Pripravujeme

Angličtina pre projektových manažérov

Prihláste sa do kurzu angličtiny pre projektových manažérov!

Začíname v septembri
2015

REGISTRÁCIA

Novinka!

Prince2 Foundation
už za dva dni
.

Možné sú aj víkendové termíny.

Uvádzacia cena

len

500 €/ os.

Volajte na

(+421) 911
571 553

Zavolajte nám na

(+421) 911
571 553

Project management academy

2-day

PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, ITIL®, M_o_R®, MoV®, AXELOS® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.
CAPM®, PMBOK®, PMI® a PMP® sú registrované ochranné známky Project Management Institute, Inc.
IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.


Kurz PRINCE2 Foundation pokrýva základy metodiky projektového manažmentu PRINCE2

Jazyk kurzu: slovenčina, čeština, angličtina, maďarčina s dvojjazyčnou anglicko-maďarskou terminológiou. V prípade záujmu aj nemčina, francúzčina, španielčina.

Jazyk konania skúšky:  slovenčina, čeština, angličtina, nemčina, francúzština, španielčina. Maďarská verzia skúšky by mala byť dostupná do 1 roka.

Platnosť certifikátu: doživotne

Miesto konania: Praha, Ostrava, Brno, Bratislava, Žilina, Prešov, B. Bystrica, Košice, Budapešť a ďalšie mestá v Maďarsku (v prípade minimálne 5 účastníkov podľa dohody kdekoľvek v rámci EÚ).

Cena: 649 € + 150 € skúška.  Ak sa kurz koná v ČR platia ceny v Kč (18 000 Kč +
3 900 Kč skúška).

V cene sú zahrnuté:

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 21%. Platia naše obchodné podmienky.

Súvisiace kurzy: PRINCE2 Practitioner, PRINCE2 Foundation + Practitioner


PRINCE2 Foundation


PRINCE2 PRACTITIONER

Jazyk kurzu: slovenčina, čeština, angličtina, maďarčina s dvojjazyčnou anglicko-maďarskou terminológiou. V prípade záujmu aj nemčina, francúzčina, španielčina.

Jazyk konania skúšky:  čeština, angličtina, nemčina, francúzština, španielčina. Maďarská verzia by mala byť dostupná do 2 rokov.

Platnosť certifikátu: 5 rokov

Miesto konania: Praha, Bratislava, Košice, Budapešť a ďalšie mestá v Maďarsku (v prípade minimálne 5 účastníkov podľa dohody podľa dohody kdekoľvek v rámci EÚ).

Cena: 640 € + 250 € skúška. Ak sa kurz koná v ČR platia ceny v Kč (18 000 Kč + 5 500 Kč skúška).

V cene sú zahrnuté:

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 21%. Platia naše obchodné podmienky.

Súvisiace kurzy: PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Foundation + Practitioner


PRINCE2 Practitioner


PRINCE2 Foundation + Practitioner

Obe školenia môžete absolvovať za sebou alebo s časovým odstupom podľa Vášho výberu.

Pri využití tejto ponuky obdržíte už pre prípravu na kurz Foundation oficiálnu publikáciu AXELOS Limited „Managing Successful Projects with PRINCE2: 2009" (PRINCE2 manuál) obsahujúcu plnú verziu metodiky PRINCE2 namiesto "odľahčenej" publikácie AXELOS Limited "PRINCE2 Pocketbook".

Jazyk kurzu: slovenčina, čeština, angličtina, maďarčina s dvojjazyčnou anglicko-maďarskou terminológiou. V prípade záujmu aj nemčina, francúzština, španielčina.

Jazyk konania skúšky:  Foundation: slovenčina, čeština, angličtina, nemčina, francúzština, španielčina. Maďarská verzia skúšky Foundation by mala byť dostupná do 1 roka; Practitioner: čeština, angličtina nemčina, francúzčina, španielčina. Maďarská verzia skúšky Practitioner by mala byť dostupná do 2 rokov.

Platnosť certifikátu: Foundation - doživotne, Practitioner - 5 rokov.

Miesto konania: Praha, Ostrava, Brno, Bratislava, Žilina, Prešov, B. Bystrica, Košice, Budapešť a ďalšie mestá v Maďarsku (v prípade minimálne 5 účastníkov podľa dohody kdekoľvek v rámci EÚ).

Cena:  999 € + 400 € skúšky. Ak sa kurz koná v ČR platia ceny v Kč (30 400 Kč + 9 400 Kč skúšky).

V cene sú zahrnuté:

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 21%. Platia naše obchodné podmienky.

Súvisiace kurzy: PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner


PRINCE2 Foundation + Practitioner

PRINCE2 Practitioner - recertifikácia

Blíži sa dátum expirácie Vášho certifikátu PRINCE2 Practitioner a chcete sa kvalitne pripraviť na recertifikáciu?

V tom prípade Vám ponúkame recertifikačný kurz PRINCE2, v rámci ktorého môžete zložiť samotnú recertifikačnú skúšku.

Pod vedením skúseného lektora absolvujete dôkladnú prípravu na skúšku a praktickými cvičeniami v skupinách si osviežite aj aplikáciu PRINCE2 na projekty z praxe.

Jazyk kurzu: slovenčina, čeština, angličtina, maďarčina s dvojjazyčnou anglicko-maďarskou terminológiou

Jazyk konania skúšky:  Practitioner: čeština, angličtina, angličtina, nemčina, francúzština, španielčina.

Platnosť obnoveného certifikátu: 5 rokov.

Miesto konania: Praha, Ostrava, Brno, Bratislava, Žilina, Prešov, B. Bystrica, Košice, Budapešť a ďalšie mestá v Maďarsku (v prípade minimálne 5 účastníkov podľa dohody kdekoľvek v rámci EÚ).

Cena: 635 € + 200 € skúška. Ak sa kurz koná v ČR platia ceny v Kč (18 000 Kč + 3 900 Kč skúška.)

V cene sú zahrnuté:

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 21%. Platia naše obchodné podmienky.

Súvisiace kurzy: PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Foundation + Practitioner


PRINCE2 Practitioner - recertifikácia (obnovenie platnosti certifikátu)


Úvod do PRINCE2 - poldňový seminár

Kurz je vhodný pre všetkých, ktorí riadia projekty alebo sa na nich podieľajú a chcú získať rýchly základný prehľad o PRINCE2. Jeho cieľom je stručne predstaviť metodiku projektového riadenia PRINCE2, jej princípy, procesy a témy, rozdelenie projektových rolí a zodpovedností. Zároveň nadobudnete predstavu o tom, čo sa môžete naučiť na našich certifikačných kurzoch PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner.

Jazyk kurzu: slovenčina, čeština, angličtina, maďarčina s dvojjazyčnou anglicko-maďarskou terminológiou.

Jazyk konania skúšky:  bez skúšky

Platnosť certifikátu: bez medzinárodne platného certifikátu

Miesto konania: Praha, Ostrava, Brno, Bratislava, Žilina, Prešov, B. Bystrica, Košice, Budapešť a ďalšie mestá v Maďarsku (v prípade minimálne 5 účastníkov podľa dohody kdekoľvek v rámci EÚ).

Cena: 37 €. Ak sa kurz koná v ČR platia ceny v Kč (1 000 Kč). Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% v SR a 21% v ČR.

Ak si u nás objednáte školenie Úvod do PRINCE2 a do 30 kalendárnych dní od jeho absolvovania si u nás záväzne objednáte náš kurz PRINCE2 Foundation, obdržíte zľavu z ceny tohto kurzu vo výške 30 € (800 Kč. ak si ho objednáte v ČR).

V cene sú zahrnuté:

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 21%. Platia naše obchodné podmienky.

Súvisiace kurzy: PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Foundation + Practitioner

Úvod do metodiky PRINCE2® – poldňový kurz