Pripravujeme

Angličtina pre projektových manažérov

Prihláste sa do kurzu angličtiny pre projektových manažérov!

Začíname v septembri
2015

REGISTRÁCIA

Novinka!

Prince2 Foundation
už za dva dni
.

Možné sú aj víkendové termíny.

Uvádzacia cena

len

500 €/ os.

Volajte na

(+421) 911
571 553

Zavolajte nám na

(+421) 911
571 553

Project management academy

2-day

PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, ITIL®, M_o_R®, MoV®, AXELOS® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.
CAPM®, PMBOK®, PMI® a PMP® sú registrované ochranné známky Project Management Institute, Inc.
IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

Záruka kvality

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia PRINCE2 ani ostatných metodík projektového riadenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz PRINCE2 POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation či Practitioner nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 3 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (150 €/ os. ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

Doterajšia celková úspešnosť (tzv. pass rate) absolventov našich certifikačných kurzov na skúškach PRINCE2 presahuje 93% a u úrovne PRINCE2 Foundation 98%, pričom sme najväčším poskytovateľom certifikačných kurzov PRINCE2 na Slovensku aj v Českej republike s viac ako 1.900 absolventmi z týchto krajín.


Záruka najlepšej ceny

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner či PRINCE2 Foundation + Practitioner poskytnutého v angličtine alebo v slovenčine, &prípadne dvojjazyčne slovensko-anglicky a akreditovaného niektorým z oprávnených medzinárodných skúšobných inštitútov (t.j. APMG, BCS, CSME, Dansk IT, DF Certifiering, EXIN, Loyalist alebo PEOPLECERT) realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.


Pokiaľ máte pochybnosti, či pri tom dodržíme vysokú kvalitu kurzu, môžete sa zúčastniť poldenného kurzu Úvod do metodiky PRINCE2, ktorý sa koná v prvý poldeň trojdenného certifikačného kurzu PRINCE2 Foundation. Túto možnosť vám ponúkame za zvýhodnenú cenu 37 € /os. Ak sa potom rozhodnete absolvovať celý trojdenný certifikačný kurz PRINCE2 Foundation do 30 kalendárnych dní, z ceny kurzu vám odpočítame 30 €/os.


Záruka konania kurzu:

Obvykle sa verejné kurzy uskutočnia len ak sa prihlásil dostatočný počet záujemcov. Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, ale na daný termín sa neprihlásil dostatočný počet záujemcov, ponúkneme vám najbližší možný termín kurzu a dostanete zľavu z ceny kurzu (nie z ceny skúšky, pretože poplatok za skúšku odosielame skúšobnému inštitútu). Ak by vám ponúknutý termín nevyhovoval, vrátime vám celú uhradenú sumu.Záruka udržania Know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie projektového riadenia PRINCE2, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie PRINCE2 ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmetný kurz PRINCE2.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roka od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu PRINCE2 Foundation si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu PRINCE2 danej úrovne uvedeného v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály PRINCE2, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín plne obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca využívajúceho garanciu udržania know-how kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.


Záruka Fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu aj certifikačnej skúšky PRINCE2:

  1. Posunutie Vášho verejného kurzu PRINCE2, o ktoré požiadate aspoň 11 dní pred jeho začiatkom, je úplne bezplatné. Nekladieme žiadne podmienky, nemusíte nám nič vysvetľovať - stačí nás požiadať o posunutie kurzu. Môžete ho potom absolvovať v niektorom z našich nasledujúcich verejných termínov školenia danej úrovne PRINCE2 (t.j. Foundation/ Practitioner) v rovnakom meste.
  2. Posunutie Vášho verejného kurzu PRINCE2, o ktoré požiadate menej ako 11, ale najmenej 1 deň pred jeho začiatkom, Vás bude stáť len 100 EUR + DPH/ os. a kurz plus naše skutočne vzniknuté náklady súvisiace s posunutím. Opäť nekladieme žiadne podmienky, nemusíte nám nič vysvetľovať - stačí nás požiadať o posunutie kurzu. Môžete ho potom absolvovať v niektorom z našich nasledujúcich verejných termínov školenia danej úrovne PRINCE2 (t.j. Foundation/ Practitioner) v rovnakom meste.
  3. Prvé posunutie akejkoľvek u nás objednanej certifikačnej skúšky PRINCE2 máte úplne zdarma. Nemusíte nič zdôvodňovať. Stačí, aby ste trénerovi kedykoľvek pred certifikačnou skúškou oznámili, že si ju chcete posunúť. Môžete ju potom absolvovať v niektorom z našich nasledujúcich verejných termínov školenia danej úrovne PRINCE2 (t.j. Foundation/ Practitioner) v rovnakom meste.


Pokiaľ máte záujem o záruky týkajúce sa ďalších našich kurzov, pošlite nám E-mail aa adresu: prince2@ethics4biz.com, alebo nám zavolajte na číslo: 0911 571 553.

 Záruky