Pripravujeme

Angličtina pre projektových manažérov

Prihláste sa do kurzu angličtiny pre projektových manažérov!

Začíname v septembri
2015

REGISTRÁCIA

Novinka!

Prince2 Foundation
už za dva dni
.

Možné sú aj víkendové termíny.

Uvádzacia cena

len

500 €/ os.

Volajte na

(+421) 911
571 553

Zavolajte nám na

(+421) 911
571 553

Project management academy

2-day

PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, ITIL®, M_o_R®, MoV®, AXELOS® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.
CAPM®, PMBOK®, PMI® a PMP® sú registrované ochranné známky Project Management Institute, Inc.
IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

Úvod do metodiky Prince2®

Je určený pre tých, ktorí váhajú, pretože nevedia o čom je metodika PRINCE2®.

Stručne vám predstavíme metodiku riadenia projektov PRINCE2®, jej základné pojmy, procesy a témy, rozdelenie rolí a zodpovedností podľa metodiky PRINCE2®,ako aj certifikačnú schému PRINCE2®.


Kurz PRINCE2 Foundation je vhodný pre projektových manažérov, vedúcich tímov, projektových koordinátorov, analytikov, pracovníkov zabezpečenia kvality a všetkých, ktorí:


Kurz PRINCE2 Foundation Vám dá odpoveď na nasledujúce otázky:


Popis kurzu

Úvod do metodiky PRINCE2 – je poldenný kurz projektového riadenia, ktorého obsah sa do veľkej miery zhoduje s obsahom certifikačného kurzu PRINCE2 ( od neho sa líši hlavne tým, že neobsahuje žiadnu certifikačnú skúšku). Kurz sa koná v jazyku certifikačného kurzu, ale podľa dohody sa dá jazyk kurzu prispôsobiť. Učebné materiály je možné získať vo zvolenom jazyku.

Kurzu ponúkne úvod do 7 princípov, 7 tém a 7 procesov metodiky PRINCE2, ako aj informáciu o základom rozdelení rolí a zodpovedností podľa metodiky PRINCE2. Zároveň účastníci získajú predstavu o tom, čo sa môžu naučiť v certifikačných kurzoch a PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner.


Každý účastník nášho verejného certifikačného kurzu projektového riadenia PRINCE2 Foundation obdrží:


Mimoriadna ponuka:

Ak si u nás objednáte kurz Úvod do metodiky PRINCE2 a do 30 kalendárnych dní si u nás objednáte certifikačný kurz RINCE2 Foundation kurz, tak z ceny kurzu dostanete zľavu 30 €.


Záruka najlepšej ceny

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku kurzu Úvod do metodiky PRINCE2, a akreditovaného niektorým z oprávnených medzinárodných skúšobných inštitútov (t.j. realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného akreditovaným lektorom), prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

Všetky ceny sú bez DPH (20%). Platia naše všeobecné obchodné podmienky.