Pripravujeme

Angličtina pre projektových manažérov

Prihláste sa do kurzu angličtiny pre projektových manažérov!

Začíname v septembri
2015

REGISTRÁCIA

Novinka!

Prince2 Foundation
už za dva dni
.

Možné sú aj víkendové termíny.

Uvádzacia cena

len

500 €/ os.

Volajte na

(+421) 911
571 553

Zavolajte nám na

(+421) 911
571 553

Project management academy

2-day

PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, ITIL®, M_o_R®, MoV®, AXELOS® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.
CAPM®, PMBOK®, PMI® a PMP® sú registrované ochranné známky Project Management Institute, Inc.
IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

Objednanie kurzu - Október - Říjen 2015

Enter CAPTCHA solution
Listen to audio CAPTCHA

Aby ste zabránili zneužitiu vašej E-mailovej adresy, opíšte text z obrázku vedľa

Poznámka

Označte na pravej strane, ak si chcete objednať kurz bez certifikačnej skúšky - z ceny kurzu odrátame cenu skúšky (150 € PRINCE2 Foundation, 250 € PRINCE2 Practitioner).

Zvoľte si požadovaný kurz

Počet účastníkov

Meno/Jméno

Prietvisko/Příjmění

Email

Ulica

Číslo

Obec

Poštovné smerovacie číslo (PSČ)

Krajina/Země

Telefon

Názov firmy/Jméno společnosti

Doručovacia adresa

IČO/IČ

IČ DPH

Ak si objednávate len kurz PRINCE2 Foundation, zvoľte si publikáciu, ktorú chcete dostať.
Jedna z publikácií je v cene kurzu. Ďalšie publikácie sa dajú objednať na stránke Publikácie ==>>

Zvoľte si preferovaný jazyk kurzu