Pripravujeme

Angličtina pre projektových manažérov

Prihláste sa do kurzu angličtiny pre projektových manažérov!

Začíname v septembri
2015

REGISTRÁCIA

Novinka!

Prince2 Foundation
už za dva dni
.

Možné sú aj víkendové termíny.

Uvádzacia cena

len

500 €/ os.

Volajte na

(+421) 911
571 553

Zavolajte nám na

(+421) 911
571 553

Project management academy

2-day

PRINCE2®, MSP®, P3O®, MoP®, ITIL®, M_o_R®, MoV®, AXELOS® sú registrované ochranné známky AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.
CAPM®, PMBOK®, PMI® a PMP® sú registrované ochranné známky Project Management Institute, Inc.
IPMA® je registrovaná ochranná známka International Project Management Association.

Publikácie

je kurz pokročilej úrovne projektového manažmentu podľa PRINCE2. Podmienkou účasti v tomto kurze je absolvovanie úrovne PRINCE2 Foundation, prípadne získanie vedomosti úrovne PRINCE2 Foundation samoštúdiom a zloženie certifikačnej skúšky

je kurz projektového manažmentu pokrývajúci základy metodiky projektového riadenia PRINCE2. Jeho cieľom je objasniť účastníkom filozofiu, na ktorej je postavená a pripraviť ich na medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation, ktorú obvykle absolvujú na konci školenia.

Aplikácie

PRINCE2 manuál
Managing Successful Projects with PRINCE2 2009 Edition

MindManager™ je profesionálna aplikácia na tvorbu myšlienkových máp. Použitie je rovnaké ako pri aplikácii FreeMind, avšak je užívateľsky oveľa prívetivejšia. Navyše, obsahuje aj modul na riadenie projektov - ProjectDirector.

Mindjet  a príslušné logá sú ochrannými známkami spoločnosti Mindjet Llc.

PRINCE2® Practitioner

PRINCE2®
Foundation

Chcete zistiť, či vám PRINCE2® vyhovuje?

Poldenný úvod do metodiky PRINCE2®

len 37 €/ os.

Projektové riadenie podľa metodiky
PRINCE2®

v maďarčine

Zhrnutie PRINCE2 intro Zhrnutie Publikácie Aplikácie Angličtina

Prihláste sa na odber spravodaja o metodike PRINCE2
Do okienka zadajte vašu E-mailovú adresu a kliknite na tlačidlo GO

Prihláste sa na odber spravodaja:

Dostanete E-mail pre
pre potvrdenie vášho záujmu